Latvijas tiesību akts

Reliģisko organizāciju likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=36874