27.11.2012.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

Savičs pret Latviju (Savics v. Latvia)