03.01.2016.

Pētījums

Situācijas izpēte par ieslodzīto personu bērnu tiesībām uz saskarsmi ar vecākiem