31.10.2002.

Latvijas tiesību akts

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488