09.07.1948.

ANO dokuments

Starptautiskās Darba organizācijas 1948. gada Konvencija par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties organizācijās aizsardzību (C87) (pieņemta 1948. gada 9. jūlijā)