01.07.1948.

ANO dokuments

Starptautiskās Darba organizācijas 1949. gada Konvencija par tiesībām apvienoties organizācijās un sarunām par darba koplīguma slēgšanu (C98) (pieņemta 1949. gada 1. jūlijā)