25.06.1957.

ANO dokuments

Starptautiskās Darba organizācijas 1957. gada Konvencija par piespiedu darba izskaušanu (C105) (pieņemta 1957. gada 25. jūnijā)