09.07.1964.

ANO dokuments

Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija (Nr.122) par nodarbinātības politiku (Nodarbinātības politikas konvencija) (pieņemta 1964. gada 9. jūlijā)