13.10.2011.

Latvijas tiesību akts

Teritorijas attīstības plānošanas likums