2013-12-05

Viedoklis

Tiesībsarga 05.12.2013. vēstule EDSO par nepilsoņu tiesību ievērošanu Latvijā