02.01.2017.

Ziņojums

2017. gada alternatīvais ziņojums par Eiropas Sociālās Hartas īstenošanu