2021-10-05

Atzinums

Tiesībsarga atzinuma pārbaudes lietā Nr. 2021-01-5F par personas datu apstrādes tiesiskumu kopsavilkums