05.10.2021.

Atzinums

Tiesībsarga atzinuma pārbaudes lietā Nr. 2021-01-5F par personas datu apstrādes tiesiskumu kopsavilkums