2019-07-19

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.1-5/103 “Par pašvaldības domes deputāta tiesībām atrasties institūcijas sēdē, kurā deputāts nav ne institūcijas loceklis, ne lietas dalībnieks, bet kurās tiek izpausti fizisku personu dati.”