15.08.2019.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.1-5/113 “Par atzinuma sniegšanu administratīvajā lietā Nr.A420213218. Par AS “Rīgas Satiksme” veikto darbinieku – transportlīdzekļu vadītāju – nepārtraukto videonovērošanu sabiedriskajos transportos”