2012-03-27

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.2011-147-20F par 2004.gada 24.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” ieslodzītājām personām noteiktajiem ierobežojumiem