2012-11-30

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2012-136-23C, par bērnu, kuriem nav noteikta paternitāte, tiesībām saņemt minimālos uzturlīdzekļus