06.12.2019.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.2019-45-17AC “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 20.panta devītā daļas neatbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109.pantam

Pielikumi