30.11.2020.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.2020-05-2AB “Par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem”