2020-04-30

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2020-18-5D “Par tiesību uz privāto un ģimenes dzīvi aizskārumu”