19.08.2020.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.2020-24-4C “Par personas ar garīga rakstura traucējumiem tiesībām uz pieeju tiesai”