2020-01-24

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.6-2/43 “Par grozījumiem Kriminālprocesa likuma 64. un 67.pantos”

Pielikumi