03.04.2019.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.6-6/10 “Par prokuroru rīcību pieteikuma par jaunatklātiem apstākļiem sākotnējā pārbaudē”