19.09.2019.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 6-6/27 “Par zvejas tiesību ierobežošanu”

Pielikumi