2020-11-12

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.6-6/30 “Par personas datu apstrādi ar tehniskiem līdzekļiem ceļu satiksmes jomā”