Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.6-6/33 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta sestās un 71.daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107.pantam”

Publicēts:

Pielikumi

  • Group