04.02.2019.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.6-6/6 “Par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmes izsniegšanas ierobežojumu”

Pielikumi