Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.6-6/6 “Par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmes izsniegšanas ierobežojumu”

Publicēts:

Pielikumi

  • Group