2020-11-25

Atzinums

Tiesībsarga atzinums Nr.6-1/668 “Par aizstāvja tiesībām administratīvā pārkāpuma procesā”