2021-04-01

Atzinums

Tiesībsarga atzinums par īpašumam piegulošas publiskā lietošanā esošas teritorijas uzkopšanu (6-2/232)