Atzinums

Tiesībsarga atzinums par īpašumam piegulošas publiskā lietošanā esošas teritorijas uzkopšanu (6-2/232)

Publicēts:

Pielikumi

  • Group