2011-06-07

Atzinums

Tiesībsarga atzinums par vakara (maiņu) vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu neatbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem.