07.06.2011.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums par vakara (maiņu) vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu neatbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem.