11.01.2012.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2011-272-26B, lai pārbaudītu iespējamo diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu, atsakot darbiniekam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, kas lūgts aizbildniecībā nodota bērna aprūpei.