24.05.2013.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2012-143-26K par tiesiskās vienlīdzības principa pārkāpumu pret ieslodzītajām personām attiecībā uz tiesībām iepirkties cietuma veikalā un iegādāties normatīvajos aktos atļautās preces atbilstošā kvalitātē par līdzvērtīgām cenām kā citos attiecīgā tīkla veikalos, kas atrodas ārpus brīvības atņemšanas iestādēm.