20.05.2013.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2013-83-12 “Par pulcēšanās brīvības īstenošanu 2013.gada 16.martā”‘