20.04.2015.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2015-3-27K “Par tiesību normu interpretāciju un labas pārvaldības principa īstenošanu nodokļu administrēšanas jomā”