2017-04-12

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2016-10-5F par personas datu apstrādi