12.04.2017.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2016-10-5F par personas datu apstrādi