Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2016-16-22 par vidi degradējošām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm un tiesībām dzīvot dzīvībai un veselībai drošā vidē

Publicēts:

Pielikumi

  • Group