19.06.2017.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2017-21-26J par diskriminējošu tiesību normu Rīgas domes 09.06.2015. saistošajos noteikumos Nr.148 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”