Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2018-30-4AD “Par nepilngadīgā cietušā pārstāvi kriminālprocesā”

Publicēts: