26.07.2018.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2018-33-24B par personu ar dzirdes invaliditāti tiesībām.