Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2018-33-24B par personu ar dzirdes invaliditāti tiesībām.

Publicēts:

Pielikumi

  • Group