17.04.2019.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2018-35-23D par sociālajām garantijām pēc ārpusģimenes aprūpes