24.05.2018.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2018-7-27E par pienākumu maksāt nodokli no kapitāla pieauguma par maksātnespējas procesā pārdotu nekustamo īpašumu