2021-07-09

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2020-48-4AD “Par pienākumu iesniegt dokumentus vai nodrošināt to apliecinātu tulkojumu valsts valodā”