30.04.2021.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-14-16E par bērnu tiesību izvērtēšanu civillietā Nr. [C15…..7]