2021-09-14

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-21-4D par tiesībām uz lietas izskatīšanu tiesā saprātīgā termiņā