30.04.2021.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-22-5G “Par labas pārvaldības principa un tiesību uz taisnīgu tiesu ievērošanu civillietā Nr. C33479320”