2021-07-23

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-23-5F par personas koda norādīšanu uz korespondences ieslodzītajai personai