09.07.2021.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2021-26-3E. Tiesībsargs saņēma [personas A] pārstāves [personas B] 2021.gada 8.aprīļa iesniegumu (reģistrēts 09.04.2021 ar Nr.484) par apcietinājuma piemērošanas tiesiskumu uz pirmās instances tiesas saīsinātā sprieduma pamata un pārsūdzības iespēju nenodrošināšanu.