2021-12-06

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2021-33-4C. Tiesībsargs ir saņēmis iedzīvotāja 2021.gada 7.maija iesniegumu (reģistrēts 11.05.2021 ar Nr.654) par Valsts policijas pavirši veikto darbu un zaudējumu atlīdzināšanu.