2021-06-11

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2021-34-4O par tiesu nevienveidīgu rīcību, izlemjot ar nolēmuma izpildi saistītos jautājumus