Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-37-20G par pedagoģiski medicīnisko komisiju atzinumiem

Publicēts:

Pielikumi

  • Group