08.09.2021.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2021-44-3 “Par apcietinājuma piemērošanu uz pirmās instances tiesas sprieduma pamata”